Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr vi fleksible utdanninger ved seks ulike studiesteder. I tillegg til gradsstudiene på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har høgskolen et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnets behov for livslang læring.

 

Høgskolen i Innlandet

Telefon: 62 43 00 00

Studiesteder:

  • Blæstad
  • Elverum
  • Evenstad
  • Hamar
  • Lillehammer
  • Rena
  • Desentralisert - Kongsvinger
  • Desentralisert - Oslo
  • Annet studiested

Utdanningstilbud

Det er 225 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Add-on programme in Virtual Reality and Augmented Reality Årsenhet og kortere Hamar
Ammeveiledning Årsenhet og kortere Desentralisert - Oslo
Andrepråksdidaktikk Master og høyere Hamar
Arbeidsrett Årsenhet og kortere Lillehammer
Bachelor - barnehagelærerutdanning Bachelor og høgskolekandidat Hamar GENS Alle Alle
Bachelor - barnehagelærerutdanning - samlingsbasert Bachelor og høgskolekandidat Hamar GENS Alle 35.50
Bachelor i agronomi Bachelor og høgskolekandidat Blæstad GENS Alle Alle
Bachelor i animasjon og digital kunst Bachelor og høgskolekandidat Hamar ANIDIG Alle Alle
Bachelor i barnevern Bachelor og høgskolekandidat Lillehammer GENS 41.80 46.90
Bachelor i beredskap og krisehåndtering - samlingsbasert Bachelor og høgskolekandidat Rena GENS Alle 53.50
Bachelor i bioingeniørfag Bachelor og høgskolekandidat Hamar BIOI 44.60 51.30
Bachelor i bærekraftsøkonomi Bachelor og høgskolekandidat Desentralisert - Kongsvinger GENS Alle 35.10
Bachelor i eiendomsmegling Bachelor og høgskolekandidat Rena GENS 36.70 42.50
Bachelor i film og TV Bachelor og høgskolekandidat Lillehammer
Bachelor i folkehelsearbeid Bachelor og høgskolekandidat Elverum GENS Alle 39.70
Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen Bachelor og høgskolekandidat Elverum GENS Alle Alle
Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen, deltid Bachelor og høgskolekandidat Elverum IDRHD Alle 43.80
Bachelor i idrettsvitenskap med fordypning i helse og treningsfysiologi Bachelor og høgskolekandidat Lillehammer GENS 39.60 40.80
Bachelor i internasjonale studier Bachelor og høgskolekandidat Lillehammer GENS Alle Alle
Bachelor i landbruksteknikk Bachelor og høgskolekandidat Blæstad GENS Alle Alle