Fakta

Sted:
Annet studiested
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

.

Om studiet

Et heldigitalt deltidsstudium som gir deg grunnleggende kunnskap om arbeidsrett.

Om studiet

Studiet består av enkeltemnet Arbeidsrett – en grunnopplæring i individuell arbeidsrett, og gir en grunnopplæring i individuell arbeidsrett.

Det er behov for arbeidsrettslig kompetanse innen alle virksomheter, både i privat og offentlig sektor. Temaer som omhandler ansettelse, arbeidsforhold og avslutning av arbeidsforhold blir behandlet grundig i studiet, med særlig fokus på arbeidsmiljølovens regler. Se mer detaljert om innhold og læringsutbytte i studieplanen nedenfor.

Arbeidsrett er egnet for mennesker som jobber i privat eller offentlig sektor, særlig innen HR, ledere på ulike nivåer, verneombud, tillitsvalgte, ansatte i arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og andre med behov og interesse for arbeidsrettslige problemstillinger.

Studiet har ingen krav om juridiske forkunnskaper, men det er fordel å ha arbeidserfaring.

Opptaksinformasjon

Studiet vil ikke ha opptak i 2024