Fakta

Sted:
Annet studiested
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

15. august 2023.

Om studiet

Et heldigitalt deltidsstudium som gir deg grunnleggende kunnskap om arbeidsrett.

Om studiet

Studiet består av enkeltemnet Arbeidsrett – en grunnopplæring i individuell arbeidsrett, og gir en grunnopplæring i individuell arbeidsrett.

Det er behov for arbeidsrettslig kompetanse innen alle virksomheter, både i privat og offentlig sektor. Temaer som omhandler ansettelse, arbeidsforhold og avslutning av arbeidsforhold blir behandlet grundig i studiet, med særlig fokus på arbeidsmiljølovens regler. Se mer detaljert om innhold og læringsutbytte i studieplanen nedenfor.

Arbeidsrett er egnet for mennesker som jobber i privat eller offentlig sektor, særlig innen HR, ledere på ulike nivåer, verneombud, tillitsvalgte, ansatte i arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og andre med behov og interesse for arbeidsrettslige problemstillinger.

Studiet har ingen krav om juridiske forkunnskaper, men det er fordel å ha arbeidserfaring.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Les mer om søknad og opptak