Fakta

Sted:
Rena
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • 50.80 (ordinær)
Studieplasser: 85
Søknadskode (SO): 209530

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Beredskap og krisehåndtering er ofte omtalt når en krise skjer. I studiet lærer du om hvordan være best mulig forberedt på kriser. Du lager risiko- og sårbarhetsanalyse, beredskapsplan og planlegger kriseøvelser.

Bachelor i beredskap og krisehåndtering er praktisk rettet mot oppgaver som hører hjemme i typiske beredskapsorganisasjoner og kombinerer emner innen organisasjon, kommunikasjon, ledelse, beredskap, samfunnssikkerhet og krisehåndtering.

Studiet gir deg god innsikt i organisering og ledelsens rolle når det gjelder risiko, sårbarhet, forebygging og håndtering av kriser.

Dersom du allerede har Årsstudium i krisehåndtering og/eller Halvårsstudiet i Risiko, sårbarhet og beredskap kan dette innpasses i denne bacheloren.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak her

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 53,5
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Bachelor i krise og beredskap gir deg mulighet til å studere videre på masternivå ved høgskoler og universiteter i både inn- og utland. Der iblant vår egen Master i offentlig ledelse og styring (Master of Public Administration – MPA) ved Handelshøgskolen Innlandet.

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling 4 semester.
Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i beredskap og krisehåndtering - samlingsbasert

Alle utdanninger innen