Fakta

Sted:
Rena
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 52.40 (ordinær)
Studieplasser: 85
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 209530

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

.

Om studiet

I studiet vil du lære å lage beredskapsplaner, risiko- og sårbarhetsanalyser og du vil lære å planlegge kriseøvelser. Du får god innsikt i organisering og ledelsens rolle.

Bachelor i beredskap og krisehåndtering er praktisk rettet mot oppgaver som hører hjemme i typiske beredskapsorganisasjoner og kombinerer emner innen organisasjon, kommunikasjon, ledelse, beredskap, samfunnssikkerhet og krisehåndtering.

Studiet gir deg god innsikt i organisering og ledelsens rolle når det gjelder risiko, sårbarhet, forebygging og håndtering av kriser.

Dersom du allerede har Årsstudium i krisehåndtering og/eller Halvårsstudiet i Risiko, sårbarhet og beredskap kan dette innpasses i denne bacheloren.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: 52,4
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Bachelor i krise og beredskap gir deg mulighet til å studere videre på masternivå ved høgskoler og universiteter i både inn- og utland. Deriblant vår egen Master i offentlig ledelse og styring ( med fordypning i beredskap og krisehåndtering (MPA).

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling i fjerde semester. Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i beredskap og krisehåndtering - samlingsbasert

Alle utdanninger innen