Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: ANIDIG
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 209183

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

31. januar 2023.

Om studiet

Er du kreativ og har interesse for tegning, animasjon og 3D-visualisering? Etter fullført bachelor kan du jobbe med å blant annet lage animasjonsfilm eller som konseptutvikler for et nytt dataspill.

Denne utdanningen passer for deg som vil gjøre virkelighet ut av dine ideer gjennom å skape bevegelse og spesialeffekter ved animerte historier, filmer, dataspill og reklame. Studiet gir en omfattende innføring i mekanikken og anvendelser av modellering, animasjon og digital kunst.

Det første studieåret har fokus på å utvikle breddekunnskap. Du vil få mulighet til å utvikle kunstneriske visjoner med grunnkurs i design, tegning, animasjon og produksjon. I løpet av 2. semester velger du mellom to fordypninger innenfor spesialiseringene:

  • 3D-kunst & generalisering
  • 3D-animasjon
  • Digital kunst & motion design

Dette er et fremtidsrettet studium der du som student vil få utfordret din kreativitet i grenseland mellom kunst og teknikk. Animasjon og digital kunst spiller en stadig større rolle i vår samtid og blir stadig viktigere innenfor utdanning, underholdning, kunst, industri og forskning. Animasjon og digital kunst er viktige elementer i alt fra dataspill, animasjonsfilmer, smarttelefoner, spesialeffekter i filmer og spill, digitale installasjoner, internettapplikasjoner, kunst, arkitektoniske og interaktive simuleringer, TV-reklamer og reklame på internett.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

Opptakskrav til bachelor i animasjon og digital kunst består av tre deler som alle må være bestått:

  1. Generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse
  2. Bestått opptaksprøve. Informasjon om opptaksprøven publiseres på https://www.inn.no/studier/vare-studier/bachelor-i-animasjon-og-digital-kunst/opptaksprove/
  3. Intervju (i tilfeller hvor komiteen trenger mer informasjon for å vurdere opptaksprøven kan søkere kalles inn til intervju)

Opptaksprøve

Det er opptaksprøve på dette studiet.

Les mer om opptaksprøven her

Videre studier

Bachelor-utdannelsen kan videreføres med en mastergrad i spillutvikling og interaktiv simulering, samt et toårig teoretisk masterstudium i digital kommunikasjon og kultur på Høgskolen i Innlandet. Det er også mulig å ta relevant videreutdanning i utlandet og ved nettstudier innenfor animasjon, 3D-modellering og det digitale kunstfeltet.

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling i 6. semester. Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Emnevalg ved utenlandsk institusjon må oppfylle kravene i studieplanen, og godkjennes på forhånd av Høgskolen i Innlandet.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i animasjon og digital kunst

Alle utdanninger innen