Utdanningstilbud

Viser 25 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i folkehelsearbeid Bachelor og høgskolekandidat Elverum GENS Alle Alle
Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen Bachelor og høgskolekandidat Elverum GENS Alle Alle
Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen, deltid Bachelor og høgskolekandidat Elverum IDRHD Alle Alle
Bachelor i sykepleie - deltid Bachelor og høgskolekandidat Elverum NO3MA3 Alle 49.60
Bachelor i sykepleie - heltid Bachelor og høgskolekandidat Elverum NO3MA3 Alle Alle
Bachelor i sykepleie - Tynset Bachelor og høgskolekandidat Elverum NO3MA3 35.00 44.20
Bachelor i tannpleie Bachelor og høgskolekandidat Elverum GENS 43.20 49.00
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag Master og høyere Elverum LÆRER Alle Alle
Master i avansert klinisk allmennsykepleie Master og høyere Elverum
Master i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner Master og høyere Elverum
Master i helsesykepleie Master og høyere Elverum
Master i kroppsøving og idrett Master og høyere Elverum
Master i psykisk helsearbeid Master og høyere Elverum
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (Elverum) Årsstudium og kortere Elverum
Veilederutdanning for praksisveiledere i helse- og velferdstjenesten Årsstudium og kortere Elverum
Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse Årsstudium og kortere Desentralisert - Kongsvinger, Elverum
Videreutdanning i intensivsykepleie - deltid Bachelor og høgskolekandidat Elverum
Videreutdanning i kreftsykepleie Årsstudium og kortere Elverum
Videreutdanning i operasjonssykepleie - deltid Bachelor og høgskolekandidat Elverum
Videreutdanning i psykisk helsearbeid - deltid Årsstudium og kortere Elverum

Om lærestedet

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr vi fleksible utdanninger ved seks ulike studiesteder. I tillegg til gradsstudiene på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har høgskolen et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnets behov for livslang læring.