Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
10

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

30. mai 2022.

Om studiet

Ønsker du å hjelpe mennesker med motivasjon til egenmestring? Dette studiet gir en grundig innføring i kognitiv terapi som metode. 

Studiet gir en grunnleggende innføring i metoden kognitiv terapi. Forskning viser til gode resultater for kognitiv terapi, men at det også forutsetter at man har teoretisk kunnskap om det og god trening i å anvende det i praksis. Det vil derfor legges vekt på stor egenaktivitet i dette studiet, og det forutsetter at studentene jobber med mennesker i en egnet arbeidssituasjon.

Målet er at du skal kunne anvende kognitiv terapi selvstendig i din arbeidshverdag etter fullført studium. Du vil da ha kompetanse til å kunne gjennomføre samtaler med en kognitiv terapeutisk tilnærming som motivasjon til egenmestring av utfordrende livssituasjoner, og forståelse for når denne tilnærmingen kan benyttes.

Studiet retter seg mot ansatte i offentlig og privat sektor, som jobber med mennesker, både voksne og barn, som er i utfordrende livssituasjoner. Det kan for eksempel være helse– og sosialarbeidere, ledere, saksbehandlere i NAV, ansatte i frisklivssentraler og pedagoger. 

Opptaksinformasjon

Søknadsfristen er 15.november. Opptakskravet er bachelor innen helse/sosialfag eller pedagogiske fag eller annen relevant 3-årig utdanning på tilsvarende nivå. 

Les mer om søknad og opptak