Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
10

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

9. februar 2024.

Om studiet

Ønsker du å hjelpe mennesker med motivasjon til egenmestring? Dette studiet gir deg en grundig innføring i kognitiv terapi som metode.

Studiet gir en grunnleggende innføring i metoden kognitiv terapi. Forskning viser til gode resultater for kognitiv terapi, men at det også forutsetter at man har teoretisk kunnskap om det og god trening i å anvende det i praksis.

Det vil derfor legges vekt på stor egenaktivitet i dette studiet, og det forutsetter at studentene jobber med mennesker i en egnet arbeidssituasjon.

Målet er at du skal kunne anvende kognitiv terapi selvstendig i din arbeidshverdag etter fullført studium. Du vil da ha kompetanse til å kunne gjennomføre samtaler med en kognitiv terapeutisk tilnærming som motivasjon til egenmestring av utfordrende livssituasjoner, og forståelse for når denne tilnærmingen kan benyttes.

Studiet retter seg mot ansatte i offentlig og privat sektor som jobber med mennesker som er i utfordrende livssituasjoner. Det kan for eksempel være helse– og sosialarbeidere, ledere, saksbehandlere i NAV, pedagoger, ansatte i frisklivssentraler og andre helseinstitusjoner.

Opptaksinformasjon

Søknadsfristen er 15.mai.

Opptakskravet er bachelor innen helse/sosialfag eller pedagogiske fag eller annen relevant treårig utdanning på tilsvarende nivå. Studentene må være i en arbeidssituasjon der de kan praktisere kognitiv terapeutiske samtaler.

Du finner studiet under "Betaling og oppdrag", "Fakultet for helse og sosialvitenskap, høst 2024" i Søknadsweb.

Les mer om søknad og opptak