Utdanningstilbud

Viser 64 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Kunstfag Master og høyere Bergen, Stord
Ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen Master og høyere Haugesund
Lungesykepleie Master og høyere Bergen
Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag | trinn 1-13 Master og høyere Bergen LÆRER 46.30 49.40
Lærerutdanning i musikk | trinn 1-13 Master og høyere Stord LÆMUSS Trukket Trukket
Maritime operasjoner Master og høyere Haugesund
Master of Science in Business Master og høyere Bergen, Haugesund, Sogndal
Miljøterapeutisk arbeid Master og høyere Bergen
Nevrosykepleie Master og høyere Bergen
Operasjonssykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Organisasjon og leiing Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Praktisk utdanningsvitskap Master og høyere Bergen, Sogndal, Stord
Programutvikling Master og høyere Bergen
Psykisk helse- og rusarbeid Master og høyere Bergen
Psykisk helsearbeid Master og høyere Førde
Rektorutdanning | utdanningsleiing Master og høyere Bergen
Rettsmedisin Master og høyere Bergen
Rusproblematikk og rusarbeid Master og høyere Førde, Sogndal
Samfunnsarbeid Master og høyere Bergen
Samhandling og folkehelse Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing