Utdanningstilbud

Viser 20 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Barnehagelærerutdanning Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal, Stord
Barnehagelærer, Bergen GENS Alle Alle
Barnehagelærer, Stord GENS Alle Alle
Barnehagelærer, Sogndal GENS Alle Alle
Barnehagelærerutdanning | deltid Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal GENS Alle Alle
Barnevern Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS 36.10 43.00
Community Arts Bachelor og høgskolekandidat Stord
Eiendomsmegling Bachelor og høgskolekandidat Sogndal
Fornybar energi Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Friluftsliv Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Geologi og geofare Bachelor og høgskolekandidat Sogndal REALFA Alle Alle
Historie | bachelor Bachelor og høgskolekandidat Sogndal
Historie, bachelor GENS Alle Alle
Historie, bachelor, nettbasert GENS Alle Alle
Idrett, trening og helse Bachelor og høgskolekandidat Sogndal
Idrett og trenerrollen GENS Alle Alle
Trening, fysisk aktivitet og helse GENS Alle Alle
Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS 36.60 44.40
Natur- og opplevelsesbasert reiseliv Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Reiselivsledelse Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Sosialt arbeid Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal
Sosialt arbeid, Bergen GENS 49.20 54.50
Sosialt arbeid, Sogndal GENS 37.10 45.10
Sosiologi | ungdomssosiologi Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Sykepleie Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Førde, Haugesund, Stord
Sykepleie, Bergen, høst NO3MA3 49.30 51.70
Sykepleie, Førde, vår NO3MA3 Alle Alle
Sykepleie, Stord, høst NO3MA3 35.30 37.30
Sykepleie, Førde, høst NO3MA3 38.00 36.80
Sykepleie, Haugesund, høst NO3MA3 Alle Alle
Vernepleie Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal
Vernepleie, Bergen GENS 43.50 49.70
Vernepleie, Sogndal GENS 35.30 45.80
Vernepleie | desentralisert | deltid Bachelor og høgskolekandidat Haugesund, Sogndal
Vernepleie, Sogndal, deltid GENS 32.10 48.00
Vernepleie, Haugesund, deltid GENS 37.00 49.10
Økonomi og administrasjon | Sogndal Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Økonomi og jus Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing