Utdanningstilbud

Viser 64 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
1.–7. trinn grunnskolelærer | samlingsbasert og nettstøttet Master og høyere Sogndal, Stord LÆRALT Alle Alle
Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking Årsstudium og kortere Sogndal
Ansvarleg innovasjon og regional utvikling Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Avansert klinisk allmennsykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund, Stord
Barnehagelærerutdanning Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal, Stord
Barnehagelærer GENS Alle Alle
Barnehagelærer GENS Alle Alle
Barnehagelærer GENS Alle Alle
Barnehagelærerutdanning | arbeidsplassbasert Bachelor og høgskolekandidat Haugesund, Stord
Barnehagelærerutdanning | deltid Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal
Barnehagelærer, deltid GENS Alle Alle
Barnehagelærer, deltid GENS Alle Alle
Barnevern Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Climate Change Management Master og høyere Sogndal
Community Arts Bachelor og høgskolekandidat Stord
Datateknologi | ph.d. Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Eiendomsmegling Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Engelsk Årsstudium og kortere Sogndal GENS Alle Alle
Fjords and Glaciers Årsstudium og kortere Stord
Fornybar energi Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Friluftsliv Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
From Mountain to Fjord Årsstudium og kortere Sogndal
Geofarar og klimaendringar Årsstudium og kortere Sogndal
Geologi og geofare Bachelor og høgskolekandidat Sogndal REALFA Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Sogndal Master og høyere Sogndal LÆRALT Alle Alle

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing