Fakta

Sted:
Stord
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Fjords and Glaciers - Wild Pedagogies er eit studium for deg som er glad i natur og friluftsliv, og som vil lære meir om friluftsliv i ein pedagogisk kontekst, miljøspørsmål, norske tradisjonar og naturen sin påverknad på kulturlivet i Noreg.

Kvifor studere fjords and glaciers?

Den norske tradisjonen for friluftsliv i ein pedagogisk kontekst og koplinga mellom dette og miljøspørsmål er grunnleggande i dette tverrfaglege studiet. 

I studiet lærer du:

  • korleis friluftsliv kan brukast i ein pedagogisk kontekst
  • korleis mennesket påverkar naturen
  • korleis vi har brukt naturen gjennom tidene

Studiet kan du ta ved campus Stord.

Studiets oppbygging

Du får oppleve det typiske landskapet i Vest-Noreg med fauna og flora, og lære korleis dette landskapet blei danna og endra.

Studiet er tilrettelagt for utvekslingsstudentar, men er også ope for norske søkjarar dersom det er ledige studieplassar. Oppstart føreset tilstrekkeleg tal utvekslingsstudentar.

Praksis i utdanninga

Du har fem dagar praksis på ein leirskule og det kan og bli enkelte dagar med praksis i barnehage, grunnskule eller andre institusjonar der friluftsaktivitetar vert nytta.

Opptakskrav

Bestått 60 studiepoeng (eitt år høgare utdanning).

Utveksling

Belgia | VIVES University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10053

Belgia | AP University of Applied Sciences and Arts | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10239

Belgia | University Colleges Leuven-Limburg (UCLL) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10282

Belgia | University College Ghent (HoGent) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=778

Canada | Trent University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10390

Danmark | University College Copenhagen (UCC) (KP) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10011

Danmark | VIA University College | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10226

Danmark | University College of Northern Denmark | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10358

Finland | University of Jyväskylä | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10463

Frankrike | University of Rouen-Haute Normandie | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=783

Litauen | Vytautas Magnus University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10288

Nederland | The Hague University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10224

Nederland | University of Applied Sciences Leiden | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10262

Nederland | Van Hall Larenstein University of Applied Sciences (VHL) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10375

Nederland | Saxion University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10488

Nederland | Rotterdam University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10493

Nederland | Fontys University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=786

Nederland | Hanze University of Applied Sciences, Groningen | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10222

Nederland | NHL Stenden University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10618

Spania | University of Oviedo | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10236

Spania | Mondragón University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10255

Spania | University of Vic - Central University of Catalonia | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10279

Sveits | Zurich University of Teacher Education (PHZH) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10539

Sverige | Linnæus University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10451

Tsjekkia | Masaryk University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10610

Tyskland | Osnabrück University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=553

Tyskland | Pädagogische Hochschule Freiburg | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10612

Alle utdanninger innen