Nøkkelinformasjon

Studiested

Stord

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30.00

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Fjords and Glaciers er eit studium for deg som er glad i natur og friluftsliv, og som vil lære meir om friluftsliv i ein pedagogisk kontekst, miljøspørsmål, norske tradisjonar og naturen sin påverknad på kulturlivet i Noreg.

Den norske tradisjonen for friluftsliv i ein pedagogisk kontekst og koplinga mellom dette og miljøspørsmål er grunnleggande i dette tverrfaglege studiet. 

Gjennom studiet lærer du om:

  • korleis friluftsliv kan brukast i ein pedagogisk kontekst
  • korleis mennesket påverkar naturen
  • korleis vi har brukt naturen gjennom tidene

Du får oppleve det typiske landskapet i Vest-Noreg med fauna og flora, og lære korleis dette landskapet blei danna og endra.

Studiet er tilrettelagt for utvekslingsstudentar, men er også ope for norske søkjarar dersom det er ledige studieplassar. Oppstart føreset tilstrekkeleg tal utvekslingsstudentar.

Undervisningsopplegg

Undervisninga vekslar mellom forelesingar, utandørsaktivitetar og ekskursjonar, arbeid individuelt og i grupper.

Undervisningsspråket er engelsk.

Utstyrsliste

Opptaksinformasjon

15. april

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning