Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Stord

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

1

Oppstartsdato

8. august

Om studiet

Fjords and Glaciers er eit studium for deg som er glad i natur og friluftsliv, og som vil lære meir om friluftsliv i ein pedagogisk kontekst, miljøspørsmål, norske tradisjonar og naturen sin påverknad på kulturlivet i Noreg.

Den norske tradisjonen for friluftsliv i ein pedagogisk kontekst og koplinga mellom dette og miljøspørsmål er grunnleggande i dette tverrfaglege studiet. 

Gjennom studiet lærer du om:

  • korleis friluftsliv kan brukast i ein pedagogisk kontekst
  • korleis mennesket påverkar naturen
  • korleis vi har brukt naturen gjennom tidene

Du får oppleve det typiske landskapet i Vest-Noreg med fauna og flora, og lære korleis dette landskapet blei danna og endra.

Studiet er tilrettelagt for utvekslingsstudentar, men er også ope for norske søkjarar dersom det er ledige studieplassar. Oppstart føreset tilstrekkeleg tal utvekslingsstudentar.

Praksis i utdanninga

Du har fem dagar praksis på ein leirskule og det kan og bli enkelte dagar med praksis i barnehage, grunnskule eller andre institusjonar der friluftsaktivitetar vert nytta.

Utveksling

Belgia | Artesis Plantijn University College Antwerpen | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10239

Belgia | UC Leuven-Limburg | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10282

Belgia | University College Ghent | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=778

Danmark | VIA University College | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10226

Danmark | University College of Northern Denmark | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10358

Litauen | Lithuanian University of Educational Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10288

Nederland | The Hague University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10224

Nederland | Rotterdam University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10493

Nederland | University of Applied Sciences Leiden | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10262

Nederland | Saxion Universities of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10488

Spania | Mondragón University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10255

Spania | University of Oviedo | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10236

Spania | University of Vic - Central University of Catalonia | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10279

Sveits | Zurich University of Teacher Education | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10539

Tyskland | Osnabrück University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=553