Utdanningstilbud

Viser 18 utdanninger
Tittel Studietype Studieform Sted Kravkode Førstegang Ordinær
1.–7. trinn grunnskolelærer | samlingsbasert og nettstøttet Master og høyere Nettstøttet, Samlingsbasert, heltid Sogndal, Stord LÆRALT Alle kom inn Alle kom inn
Anestesisykepleie Master og høyere heltid Bergen, Førde, Haugesund
Anvendt datateknologi og ingeniørvitenskap | datavitenskapelig studieretning Master og høyere heltid Bergen, Førde
Anvendt datateknologi og ingeniørvitenskap | ingeniørvitenskapelig studieretning Master og høyere heltid Bergen, Førde
Avansert klinisk allmennsykepleie Master og høyere Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Bergen, Førde, Haugesund, Stord
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Stord Master og høyere heltid Stord LÆRALT Alle kom inn Alle kom inn
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Stord Master og høyere heltid Stord LÆRALT Alle kom inn Alle kom inn
Intensivsykepleie Master og høyere heltid Bergen, Førde, Haugesund
Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen Master og høyere Nettstøttet, Samlingsbasert Bergen, Stord
Kunstfag Master og høyere Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Bergen, Stord

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing