Utdanningstilbud

Viser 52 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Helsesykepleie Master og høyere Bergen
Infeksjonssykepleie og smittevern Master og høyere Bergen
Innovasjon og ledelse | samfunnsfaglig retning Master og høyere Bergen
Intensivsykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Jordmorfag Master og høyere Bergen
Karriereveiledning Master og høyere Bergen
Klinisk fysioterapi Master og høyere Bergen
Klinisk sykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Klinisk sykepleie | Diabetessykepleie Master og høyere Bergen
Klinisk sykepleie | Kardiologisk sykepleie Master og høyere Bergen
Kunnskapsbasert praksis Master og høyere Bergen
Kunstfag Master og høyere Bergen, Stord
Lungesykepleie Master og høyere Bergen
Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag | trinn 1-13 Master og høyere Bergen, Stord
Lærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag LÆRER
Lærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag LÆRER 46.80 49.90
Master of Science in Business Master og høyere Bergen, Haugesund, Sogndal
Miljøterapeutisk arbeid Master og høyere Bergen
Nautiske operasjoner Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Nevrosykepleie Master og høyere Bergen
Operasjonssykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Organisasjon og leiing Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing