Utdanningstilbud

Viser 142 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Bedriftsøkonomisk analyse Årsstudium og kortere Bergen
Bioingeniør Bachelor og høgskolekandidat Bergen BIOI 47.70 52.30
Byggingeniør | Bergen Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Bærekraftig energiteknologi Master og høyere Bergen
Bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Coaching som ledelsesverktøy Årsstudium og kortere Bergen
Community Arts Bachelor og høgskolekandidat Stord GENS Trukket Trukket
Cyberingeniør Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Dataingeniør Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Datateknologi | ph.d. Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Didaktiske praksisar Master og høyere Bergen
Digital økonomi og ledelse | årsstudium Årsstudium og kortere Bergen GENS 47.50 57.00
Drama og anvendt teater Bachelor og høgskolekandidat Bergen
E-helse Årsstudium og kortere Bergen
E-helse for HO & EL / Digitalisering og ny teknologi inn i yrkesdidaktikken for HO og EL Årsstudium og kortere Bergen
Elektronikkingeniør Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Elkraftteknikk | Bergen Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Energiteknologi Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Engelsk 1 | 1.-7. trinn Årsstudium og kortere Bergen
Engelsk 1 | 5.-10. trinn Årsstudium og kortere Bergen

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing