Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Lavere nivå
Pris:

34900

Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

12. desember 2023.

Om studiet

Hva lærer du ved å studere Bedriftsøkonomisk analyse?

Ved å ta kurset Bedriftsøkonomisk analyse får du grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomi. Du vil blant annet få en forståelse av hvordan regnskap er bygget opp. Videre vil du lære hvordan regnskapsdata blir bearbeidet i driftsregnskap for bruk i ulike typer beslutninger. Kalkylemetoder og teknikker for økonomiske beslutninger på kort og lang sikt står sentralt.

Du finner mer detaljert informasjon om hva du vil lære i emneplanen 

Alle utdanninger innen