Utdanningstilbud

Viser 61 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Sogndal Master og høyere Sogndal LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Stord Master og høyere Stord LÆRALT Alle Alle
Healthy ageing and rehabilitation Master og høyere hvl.no
Helse- og velferdsforvaltning Master og høyere Bergen
Idrettsvitenskap Master og høyere Sogndal
Infeksjonssykepleie og smittevern Master og høyere Bergen
Innovasjon og ledelse | samfunnsfaglig retning Master og høyere Bergen
Jordmorfag Master og høyere Bergen
Karriereveiledning Master og høyere Bergen
Klinisk fysioterapi Master og høyere Bergen
Klinisk sykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Klinisk sykepleie | Anestesisykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Klinisk sykepleie | Barnesykepleie Master og høyere Bergen
Klinisk sykepleie | Diabetessykepleie Master og høyere Bergen
Klinisk sykepleie | Helsesykepleie Master og høyere Bergen
Klinisk sykepleie | Intensivsykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Klinisk sykepleie | Kardiologisk sykepleie Master og høyere Bergen
Klinisk sykepleie | Operasjonssykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Kunnskapsbasert praksis Master og høyere Bergen
Kunstfag Master og høyere Bergen, Stord

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing