Utdanningstilbud

Viser 71 utdanninger
Tittel Studietype Studieform Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen Master og høyere Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Bergen
Gastrosykepleie Master og høyere Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Bergen
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Bergen Master og høyere heltid Bergen
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn LÆRALT Alle kom inn Alle kom inn
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving LÆRALT Alle kom inn Alle kom inn
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk LÆRALT Alle kom inn Alle kom inn
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag LÆRALT Alle kom inn Alle kom inn
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk LÆRALT Alle kom inn Alle kom inn
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag LÆRALT Alle kom inn Alle kom inn
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE LÆRALT Alle kom inn Alle kom inn
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk LÆRALT Alle kom inn Alle kom inn
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn LÆRALT Alle kom inn Alle kom inn
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse LÆRALT Alle kom inn Alle kom inn
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Sogndal Master og høyere heltid Sogndal LÆRALT Alle kom inn Alle kom inn
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Stord Master og høyere heltid Stord LÆRALT Alle kom inn Alle kom inn
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Bergen Master og høyere heltid Bergen
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk LÆRALT Alle kom inn Alle kom inn
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk LÆRALT Alle kom inn Alle kom inn
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, KRLE LÆRALT Alle kom inn Alle kom inn
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk LÆRALT Alle kom inn Alle kom inn
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag LÆRALT Alle kom inn Alle kom inn
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk LÆRALT Alle kom inn Alle kom inn
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse LÆRALT Alle kom inn Alle kom inn
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk LÆRALT Alle kom inn Alle kom inn
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Sogndal Master og høyere heltid Sogndal LÆRALT Alle kom inn Alle kom inn
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Stord Master og høyere heltid Stord LÆRALT Alle kom inn Alle kom inn
Healthy ageing and rehabilitation Master og høyere Nettstudium, heltid Nettstudier
Helse- og velferdsforvaltning Master og høyere Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Bergen

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing