Utdanningstilbud

Viser 60 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Lungesykepleie Master og høyere Bergen
Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag | trinn 1-13 Master og høyere Bergen, Stord LÆRER 46.80 49.90
Lærerutdanning i musikk | trinn 1-13 Master og høyere Stord
Maritime operasjoner Master og høyere Haugesund
Master of Science in Business Master og høyere Bergen, Haugesund, Sogndal
Miljøterapeutisk arbeid Master og høyere Bergen
Nevrosykepleie Master og høyere Bergen
Organisasjon og leiing Master og høyere Bergen
Praktisk utdanningsvitskap Master og høyere Bergen, Sogndal, Stord
Programutvikling Master og høyere Bergen
Psykisk helse- og rusarbeid Master og høyere Bergen
Psykisk helsearbeid Master og høyere Førde
Rektorutdanning | utdanningsleiing Master og høyere hvl.no
Rusproblematikk og rusarbeid Master og høyere Førde, Sogndal
Samfunnsarbeid Master og høyere Bergen
Samhandling og folkehelse Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Sosialvitenskap Master og høyere Bergen
Stomi- og kontinenssykepleie Master og høyere Bergen
Sykepleie | kliniske spesialiteter | Master Master og høyere Bergen
Uroterapi Master og høyere Bergen

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing