Utdanningstilbud

Viser 65 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen Master og høyere Haugesund
Lungesykepleie Master og høyere Bergen
Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag | trinn 1-13 Master og høyere Bergen LÆRER 46.30 49.40
Lærerutdanning i musikk | trinn 1-13 Master og høyere Stord
Maritime operasjoner Master og høyere Haugesund
Master of Science in Business Master og høyere Bergen, Haugesund, Sogndal
Medisinsk laboratorieteknologi Master og høyere Bergen
Miljøterapeutisk arbeid Master og høyere Bergen
Nevrosykepleie Master og høyere Bergen
Operasjonssykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Organisasjon og leiing Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Praktisk utdanningsvitskap Master og høyere Bergen, Sogndal, Stord
Programvareutvikling Master og høyere Bergen
Psykisk helse- og rusarbeid | tverrfaglig master Master og høyere Bergen
Psykisk helse- og rusarbeid | tverrfaglig videreutdanning Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal
Psykisk helsearbeid Master og høyere Førde
Rektorutdanning | utdanningsleiing Master og høyere hvl.no
Rettsmedisin Master og høyere Bergen
Rusproblematikk og rusarbeid Master og høyere Førde, Sogndal
Samfunnsarbeid Master og høyere Bergen

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing