Med 17 000 studentar er Høgskulen på Vestlandet (HVL) ein av landets største statlege høgskular.

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

 • helse- og sosialfag
 • lærar- og musikkutdanning
 • idrett, friluftsliv og folkehelse
 • ingeniør- og maritime fag
 • natur- og samfunnsfag
 • økonomi og leiing

Høgskulen på Vestlandet

Telefon: 55 58 58 00

Studiesteder:

 • Bergen
 • Førde
 • Sogndal
 • Stord
 • Haugesund
 • Nettstudier

Utdanningstilbud

Det er 53 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking Årsenhet og kortere Sogndal
Ansvarleg innovasjon og regional utvikling Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Barnehagelærerutdanning Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal, Stord
Barnehagelærer, Bergen GENS Alle Alle
Barnehagelærer, Stord GENS Alle Alle
Barnehagelærer, Sogndal GENS Alle Alle
Barnehagelærerutdanning | deltid Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal GENS Alle 33.50
Barnevern Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS 39.00 43.80
Climate Change Management Master og høyere Sogndal
Datateknologi Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Eiendomsmegling Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS 38.50 41.90
Engelsk Årsenhet og kortere Sogndal GENS Alle Alle
Engelsk 1 | 1.-7. trinn Årsenhet og kortere Sogndal
Fornybar energi Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle 33.70
Friluftsliv Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS 39.30 44.70
From Mountain to Fjord Årsenhet og kortere Sogndal
Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen Årsenhet og kortere Sogndal
Geofarar og klimaendringar Årsenhet og kortere Sogndal
Geologi og geofare Bachelor og høgskolekandidat Sogndal REALFA Alle Alle
Grunnskolelærer 1-7 | samlingsbasert og nettstøttet Master og høyere Sogndal, Stord LÆRALT
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Sogndal Master og høyere Sogndal
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Sogndal Master og høyere Sogndal LÆRALT Alle Alle
Helse, funksjon og deltaking Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord