Utdanningstilbud

Viser 14 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Barnehagelærerutdanning Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal, Stord
Barnehagelærer, Bergen GENS Alle Alle
Barnehagelærer, Stord GENS Alle Alle
Barnehagelærer, Sogndal GENS Alle Alle
Barnehagelærerutdanning | arbeidsplassbasert Bachelor og høgskolekandidat Haugesund, Stord
Branningeniør Bachelor og høgskolekandidat Haugesund HING Alle Alle
Community Arts Bachelor og høgskolekandidat Stord
ING-MAFA Bachelor og høgskolekandidat Stord
Maritime Management Bachelor og høgskolekandidat Haugesund
Maskiningeniør | Haugesund Bachelor og høgskolekandidat Haugesund HING Alle Alle
Nautikk | y-vei Bachelor og høgskolekandidat Haugesund
Nautikk med integrert praksis Bachelor og høgskolekandidat Haugesund MARTE 43.70 47.60
Sykepleie Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Førde, Haugesund, Stord
Sykepleie, Bergen, høst NO3MA3 47.50 50.00
Sykepleie, Førde, vår NO3MA3 Alle Alle
Sykepleie, Stord, høst NO3MA3 Alle Alle
Sykepleie, Førde, høst NO3MA3 Alle Alle
Sykepleie, Haugesund, høst NO3MA3 Alle Alle
Sykepleie | desentralisert | deltid Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Førde, Haugesund
Vernepleie | deltid Bachelor og høgskolekandidat Haugesund, Sogndal
Vernepleie, Sogndal, deltid GENS Alle 44.00
Vernepleie, Haugesund, deltid GENS Alle 45.90
Økonomi og administrasjon | Haugesund Bachelor og høgskolekandidat Haugesund GENS Alle Alle
Økonomi og administrasjon | Haugesund | deltid Bachelor og høgskolekandidat Haugesund GENS Alle Alle

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing