Utdanningstilbud

Viser 13 utdanninger
Tittel Studietype Studieform Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Barnehagelærerutdanning Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen, Sogndal, Stord
Barnehagelærer GENS Alle kom inn Alle kom inn
Barnehagelærer GENS Alle kom inn Alle kom inn
Barnehagelærer GENS Alle kom inn Alle kom inn
Branningeniør Bachelor og høgskolekandidat heltid Haugesund HING Alle kom inn Alle kom inn
Community Arts Bachelor og høgskolekandidat heltid Stord
Elektroingeniør | Haugesund Bachelor og høgskolekandidat heltid Haugesund HING
Maritime Management Bachelor og høgskolekandidat deltid Haugesund
Maskiningeniør | Haugesund Bachelor og høgskolekandidat heltid Haugesund HING Alle kom inn Alle kom inn
Nautikk | y-vei Bachelor og høgskolekandidat heltid Haugesund
Nautikk med integrert praksis Bachelor og høgskolekandidat heltid Haugesund MARTE 43.70 47.60
Sykepleie Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen, Førde, Haugesund, Stord
Sykepleie NO3MA3 47.50 50.00
Sykepleie NO3MA3 Alle kom inn Alle kom inn
Sykepleie NO3MA3 Alle kom inn Alle kom inn
Sykepleie NO3MA3 Alle kom inn Alle kom inn
Sykepleie NO3MA3 Alle kom inn Alle kom inn
Sykepleie | deltid Bachelor og høgskolekandidat deltid Førde, Stord
Sykepleie, deltid NO3MA3 Alle kom inn Alle kom inn
Sykepleie, deltid NO3MA3

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing