Fakta

Sted:
Haugesund
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 14. august
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 203034

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

1. februar 2023.

Om studiet

Er du interessert i å utvikle og konstruere mekaniske komponentar og utstyr? Vil du vere med å utvikle framtidas teknologi, prosessar og grøn energi? Då kan maskiningeniør vere studiet for deg!

Kvifor studere maskiningeniør?

Maskiningeniøren designar, produserer, driftar og vedlikeheld produkt og produksjonsutstyr. Ein maskiningeniør utviklar også arbeidsmetodar for å produsere og styre produksjonsprosessar. Arbeidet går ofte føre seg i team saman med andre ingeniørar og yrkesgrupper.

På maskiningeniørstudiet i Haugesund får du eit godt grunnlag til å jobbe med eksisterande teknologi og bruke den til å utvikle nye produkt og løysingar.

Utdanninga i maskiningeniør er bygd opp i nært samarbeid med industrien i Haugesundsregionen. Haugesund har store verksemder som treng maskiningeniørar.

Du kan utdanne deg til maskiningeniør ved HVL i både Bergen og i Haugesund. Det kan vere lurt å legge inn fleire studiestader på søkarlista di.

På Stord tilbyr vi maskin for fagskoleingeniørar.

Studiets oppbygging

Korleis er undervisninga?

Arbeids- og undervisningsformene varierer noko frå fag til fag. Det er førelesningar, gruppearbeid, praktisk arbeid i laboratorium, og i tillegg sjølvstudium. Du får ta i bruk ulike dataverktøy til utrekning, teikning og styring av maskiner og prosessar.

Siste semester skriv du bacheloroppgåve. Prosjektet omfattar ei konkret ingeniørfagleg arbeidsoppgåve, ofte i samarbeid med næringslivet.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Utdanninga legg til rette for at du kan ta eit semester ved eit universitet eller ein høgskule i utlandet om du ønsker det.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

En maskiningeniør kan arbeide i industribedrifter, som for eksempel verkstadsindustrien, prosessindustrien, skipsindustrien, eller olje- og gassindustrien. Du kan óg jobbe i selskap som jobbar med fornybar energi. Mange jobbar også i byggebransjen, i tekniske og kommunale etatar, hos kontrollmyndigheiter, eller i rådgjevande ingeniørfirma.

Maskiningeniørar jobber også hos produsentar og leverandørar av produkt og produksjonsutstyr. Ein del maskiningeniørar startar óg eiga verksemd.

Lønn: Kva tener ein maskiningeniør?

I følgje utdanning.no tener ein maskiningeniør i gjennomsnitt 686 000 kroner i året.

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology (QUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Australia | Victoria University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10101

Australia | University of the Sunshine Coast (USC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Australia | James Cook University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10489

Australia | Griffith University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=309

Finland | Seinajoki University of Applied Sciences (Seinajoki UAS) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10238

Finland | South-Eastern Finland University of Applied Sciences - XAMK | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10490

Frankrike | University of Lille Nord de France | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10252

New Zealand | Auckland University of Technology (AUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=591

Polen | Cracow University of Technology (CUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=740

Sør-Korea | Myongji University, Seoul | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10286

Tyskland | University of Applied Sciences Emden/Leer | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10213

USA | California State University - Bakersfield (CSUB) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10543

Alle utdanninger innen