Fakta

Sted:
Haugesund
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 203034

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

12. desember 2023.

Om studiet

Kvifor studere maskiningeniør?

Maskiningeniøren designar, produserer, driftar og vedlikeheld produkt og produksjonsutstyr. Ein maskiningeniør utviklar også arbeidsmetodar for å produsere og styre produksjonsprosessar. Arbeidet går ofte føre seg i team saman med andre ingeniørar og yrkesgrupper.

På maskiningeniørstudiet i Haugesund får du eit godt grunnlag til å jobbe med eksisterande teknologi og bruke den til å utvikle nye produkt og løysingar.

Utdanninga i maskiningeniør er bygd opp i nært samarbeid med industrien i Haugesundsregionen. Haugesund har store verksemder som treng maskiningeniørar.

Du kan utdanne deg til maskiningeniør ved HVL i både Bergen og i Haugesund. På Stord tilbyr vi maskin for fagskoleingeniørar.

Studiets oppbygging

Korleis er undervisninga?

Arbeids- og undervisningsformene varierer noko frå fag til fag. Det er førelesningar, gruppearbeid, praktisk arbeid i laboratorium, og i tillegg sjølvstudium. Du får ta i bruk ulike dataverktøy til utrekning, teikning og styring av maskiner og prosessar.

Siste semester skriv du bacheloroppgåve. Prosjektet omfattar ei konkret ingeniørfagleg arbeidsoppgåve, ofte i samarbeid med næringslivet.

Dekker du ikkje opptakskravet?

Viss du har generell studiekompetanse, men manglar matte og fysikk så kan du ta tresemesterordninga (TRES). Du tar matte på sommaren, og fysikk på hausten medan du startar på ingeniørutdanninga. Les meir om TRES. 

TRES tar du på tre år, så du mistar ikkje noko tid!

Studentjobb i Haugesund 

Gjennom prosjektet studentjobb kan du skaffe deg relevant deltidsjobb mens du studerar. 

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Utdanninga legg til rette for at du kan ta eit semester ved eit universitet eller ein høgskule i utlandet om du ønsker det.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. I tillegg må du ha matematikk R1+R2 og fysikk 1.

Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskrava. Bestått teknisk fagskole frå tidlegare strukturar oppfyller kvalifikasjonskrava. Søkarar med bestått teknisk fagskule etter lov om fagskular av 2003 må ta matematikk R1+R2 og fysikk 1 i tillegg.

Les meir om våre forkurs her.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

En maskiningeniør kan arbeide i industribedrifter, som for eksempel verkstadsindustrien, prosessindustrien, skipsindustrien, eller olje- og gassindustrien. Du kan óg jobbe i selskap som jobbar med fornybar energi. Mange jobbar også i byggebransjen, i tekniske og kommunale etatar, hos kontrollmyndigheiter, eller i rådgjevande ingeniørfirma.

Maskiningeniørar jobber også hos produsentar og leverandørar av produkt og produksjonsutstyr. Ein del maskiningeniørar startar óg eiga verksemd.

Lønn: Kva tener ein maskiningeniør? 

Ein maskiningeniør tener i gjennomsnitt 716 040 kroner i året, i følgje utdanning.no.

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Australia | Victoria University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10101

Australia | University of the Sunshine Coast (USC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Australia | James Cook University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10489

Australia | Griffith University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=309

Finland | Seinajoki University of Applied Sciences (Seinajoki UAS) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10238

Finland | South-Eastern Finland University of Applied Sciences - XAMK | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10490

Frankrike | University of Lille Nord de France | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10252

New Zealand | Auckland University of Technology (AUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=591

Polen | Cracow University of Technology (CUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=740

Sør-Korea | Myongji University, Seoul | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10286

Tyskland | University of Applied Sciences Emden/Leer | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10213

USA | San Diego State University (SDSU) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10462

Alle utdanninger innen