Utdanningstilbud

Viser 24 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Anestesisykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Ansvarleg innovasjon og regional utvikling Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Anvendt datateknologi og ingeniørvitenskap | datavitenskapelig studieretning Master og høyere Bergen, Førde
Anvendt datateknologi og ingeniørvitenskap | ingeniørvitenskapelig studieretning Master og høyere Bergen, Førde
Avansert klinisk allmennsykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund, Stord
Byggingeniør | Førde Bachelor og høgskolekandidat Førde HING Alle Alle
Byggingeniør | Førde | y-veg Bachelor og høgskolekandidat Førde
Datateknologi | ph.d. Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Elektroingeniør | Førde Bachelor og høgskolekandidat Førde HING
Forkurs | nett- og samlingsbasert Videregående skole Bergen, Førde, Haugesund
Helse, funksjon og deltaking Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Informasjonsteknologi | Førde Bachelor og høgskolekandidat Førde MATRS Alle Alle
Intensivsykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Nautiske operasjoner Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Operasjonssykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Organisasjon og leiing Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Psykisk helse- og rusarbeid | tverrfaglig videreutdanning Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal
Psykisk helsearbeid Master og høyere Førde
Realfagskurs | nett- og samlingsbasert | deltid Videregående skole Bergen, Førde, Haugesund
Rusproblematikk og rusarbeid Master og høyere Førde, Sogndal

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing