Utdanningstilbud

Viser 24 utdanninger
Tittel Studietype Studieform Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Anestesisykepleie Master og høyere heltid Bergen, Førde, Haugesund
Ansvarleg innovasjon og regional utvikling Forskerutdanning/PhD heltid Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Anvendt datateknologi og ingeniørvitenskap | datavitenskapelig studieretning Master og høyere heltid Bergen, Førde
Anvendt datateknologi og ingeniørvitenskap | ingeniørvitenskapelig studieretning Master og høyere heltid Bergen, Førde
Avansert klinisk allmennsykepleie Master og høyere Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Bergen, Førde, Haugesund, Stord
Byggingeniør | Førde Bachelor og høgskolekandidat heltid Førde HING Alle kom inn Alle kom inn
Byggingeniør | Førde | y-veg Bachelor og høgskolekandidat heltid Førde
Datateknologi | ph.d. Forskerutdanning/PhD heltid Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Elektroingeniør | Førde Bachelor og høgskolekandidat heltid Førde HING
Forkurs | nett- og samlingsbasert Videregående skole Nettstøttet, Samlingsbasert, heltid Bergen, Førde, Haugesund

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing