Utdanningstilbud

Viser 50 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Anestesisykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping | deltid Master og høyere Bergen
Ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping | heltid Master og høyere Bergen
Anvendt datateknologi og ingeniørvitenskap | datavitenskapelig studieretning Master og høyere Bergen, Førde
Anvendt datateknologi og ingeniørvitenskap | ingeniørvitenskapelig studieretning Master og høyere Bergen, Førde
Areal og eiendom Master og høyere Bergen
Avansert klinisk allmennsykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund, Stord
Barnehagekunnskap | samlingsbasert Master og høyere Bergen
Barnesykepleie Master og høyere Bergen
Barnevernsarbeid Master og høyere Bergen
Bærekraftig energiteknologi Master og høyere Bergen
Didaktiske praksisar Master og høyere Bergen
Familieterapi og relasjonelt arbeid | Master Master og høyere Bergen
Familieterapi og relasjonelt arbeid | vidareutdanning Master og høyere Bergen
Gastrosykepleie Master og høyere Bergen
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Bergen Master og høyere Bergen
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Bergen Master og høyere Bergen
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, KRLE LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk LÆRALT Alle Alle
Helse- og velferdsforvaltning Master og høyere Bergen
Helsesykepleie Master og høyere Bergen
Infeksjonssykepleie og smittevern Master og høyere Bergen

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing