Utdanningstilbud

Viser 127 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Ernæring og fysisk aktivitet Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Examen philosophicum Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Friluftsliv Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda GENS 41.20 58.90
Friluftsliv og naturguide Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Fysisk trener i utholdenhet Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Grunnskulelærarutdanning for 1. - 7. trinn Master og høyere Høgskulen i Volda LÆRALT Alle Alle
Grunnskulelærarutdanning for 5. - 10. trinn Master og høyere Høgskulen i Volda LÆRALT Alle Alle
Helse- og sosialfag – meistring og myndiggjering Master og høyere Høgskulen i Volda
Helsefag for sosialarbeidarar Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Helsefremjande lokalsamfunn– Samhandling Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Helseledelse Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda
Historie Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Historie Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Historie Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Historie Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Historie Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Idrett og kroppsøving Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Idrett og kroppsøving Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Innføring i arealplanlegging og GIS (geografiske informasjonssystem) Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Journalistikk Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS 47.50 50.60

Om lærestedet

Vi har om lag 4600 studentar som studerer på heiltid, deltid og nett. I studiekatalogen vår finn du årsstudium, bachelor og masterstudium og etter- og vidareutdanning. Noko for alle.

Vi har ikkje store studentkull der du blir ein i mengda. Du kjem tett på flinke lærarar og ikkje minst medstudentane dine. Volda er kjent landet over for sitt nære og gode studentmiljø der studentane får seg venner for livet.

Vi har utruleg mange tilbod av smått og stort, og du treng på ingen måte vere toppturentusiast for å flytte hit – sjølv om mange er glade for kombinasjonen fjell og fag. Føretrekk du å sjå film eller spele data, delta i revy eller ha verv i studentpolitikken, arrangere festival eller sykle så fort du kan ned ein bakke, lage radio eller holde på med yoga – i Volda er det eit tilbod og eit miljø for det meste. Ikkje gløym at Volda har eit tosifra tal festivalar i året!

Det er heller ikkje feil at Volda er ein av dei aller billigaste studiestadane å bu i landet – da har du pengar til mykje anna moro.

Sjekk oss ut!