Nøkkelinformasjon

Logo Høgskulen i Volda
Logo Høgskulen i Volda

Lærested

Studiested

Høgskulen i Volda

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

15

Semester

1

Studietempo

Deltid

Om studiet

Fysisk aktivitet og ernæring er sentralt i både idrett, daglegliv og i arbeid for å fremje folkehelse. Dette studiet gir deg rettleiingskompetanse i kosthald og ernæring i samband med fysisk aktivitet, idrettsprestasjonar, helse og vekt, samt trivsel knytt til mat.

Funksjon, omsetning, behov og utnytting av karbohydrat, protein og fett, behov og utnytting av ulike vitamina og minerala Nasjonale anbefalingar for inntak av dei ulike næringsstoffa og kosttilskot Diettar Kosthaldsinformasjon Les meir om emnet her

Undervisningsopplegg

Studiet er nettbasert, og bruker Canvas som læringsplattform. Det er er organisert i tre modular, med eitt individuelt arbeidskrav knytt til kvar modul. Modulane må vere godkjende før ein kan gå vidare til neste modul.   Modul 1: Grunnleggande ernæringslære Modul 2: Helse og ernæring Modul 3: Idrett og ernæring

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Lokalt opptak. Søknadskode: 3932

Anbefalt forhåndskunnskap

Generell studiekompetanse

Alle utdanninger innen