Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

25. april 2024.

Om studiet

Vidareutdanning i dokumentarproduksjon innan film og podkast er retta mot deg som har erfaring frå arbeid i mediebransjen og ønskjer formell kompetanse innanfor mediefag. Studiet gir kunnskap om dokumentarproduksjon og historieforteljing i lengre format. Dersom du jobbar i ein redaksjon og har eit prosjekt du ynskjer å gjennomføre, samtidig som du får fagleg utvikling og studiepoeng, kan dette vere det rette for deg. Du kan utvikle og gjennomføre produksjonen din og publisere den i eigen redaksjon som ein del av denne vidareutdanninga. Utdanninga er også midt i blinken for deg som er ute etter fagleg påfyll og formell kompetanse, men som nødvendigvis ikkje jobbar i ein redaksjon i dag.

Undervisning og rettleiing vert gjennomført av dyktige tilsette ved Høgskulen i Volda med bakgrunn frå journalistikk og dokumentar. Det vil også bli engasjert gjesteførelesarar som til dagleg jobbar med dokumentarproduksjon og har spisskompetanske på sitt fagfelt innanfor dokumentarproduksjon. Du vil jobbe med utvikling av ein produksjon frå ide til ferdig prosjekt og får erfaring med alle ledd i ein produksjon mellom anna ideutvikling og research, produksjonsplanlegging, etiske vurderingar, historieforteljing og dramaturgi, klipp og etterarbeid. I første semester får du ei innføring i dokumentarsjangeren, med fokus på forteljarteknikk og dramaturgi, korleis du kan researche frem ei dokumentarforteljing og planlegge opptak, samt etiske problemstillingar. Gjennom ein kort produksjon mot i slutten av semesteret får du erfaring med å utvikle dine eigne dokumentaridear til gjennomførbare prosjekter med tydelig narrativ og visuell stil. I andre semester består hovuddelen av emnet i at du utviklar ein lengre eksamensproduksjon innanfor video eller lyd (podkast). I dette semesteret vil samlingar og rettleiing vere knytt til det praktiske arbeidet produksjonen din.

Undervisningsopplegg

Det vil vere 2-3 samlingar per semester ved Høgskulen i Volda, i det nye mediebygget. Rettleiing med faglærar vil vere digital.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Lokalt opptak. Søknadskode: 4231

Anbefalt forhåndskunnskap

Generell studiekompetanse og minst 60 stp. innanfor mediefag. Ved særleg lang relevant erfaring, kan realkompetanse vurderast.

Alle utdanninger innen