Utdanningstilbud

Viser 63 utdanninger
Tittel Studietype Sted
Master in Performance (120 ECTS) Master og høyere Fredrikstad
Master in Scenography (120 ECTS) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap, deltid (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i barnevernsarbeid (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i klinisk sykepleie - Anestesisykepleie (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Anestesisykepleie, med innpassing Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Avansert klinisk allmennsykepleie (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Intensivsykepleie (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Intensivsykepleie, med innpassing Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Operasjonssykepleie (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Operasjonssykepleie, med innpassing Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i matematikkdidaktikk, deltid (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i matematikkdidaktikk, heltid (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i norsk i skolen, deltid (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i norsk i skolen, heltid (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid (120 studiepoeng) Master og høyere Halden

Om lærestedet

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.