Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 50
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 224516

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Vil du jobbe med regnskap og rådgivning i et fremtidsorientert yrke?

Vi tilbyr en regnskapsførerutdanning som er relevant for morgendagens arbeidsmarked med bruk av skybasert teknologi og fokus på bærekraft. I studiet blir du utfordret på å kunne ta etiske og bærekraftige valg. Dette krever refleksjon og bevissthet om bedrifter og organisasjoner sitt samfunnsansvar.

Studiet gir deg en yrkesrettet utdanning og fyller det faglige kravet for å bli autorisert regnskapsfører.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i regnskap

Alle utdanninger innen