Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 40
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 224901

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Er du glad i språk og kultur? Har du tenkt over at økt bruk av digital teknologi er med på å endre måten vi bruker språk og kommuniserer på?

Med en bachelorgrad i språk får du god innsikt i litteratur og kultur, og du kan samarbeide med mennesker fra ulike land og kulturer i framtidig yrkesliv og videre studier. Studiet er et nettstudium som kan gjennomføres der du til enhver tid befinner deg.

Undervisningsopplegg

Studiet er nettbasert.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i språk

Alle utdanninger innen