Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 224901

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

14. mars 2022.

Om studiet

Er du glad i språk og kultur? Har du tenkt over at økt bruk av digital teknologi er med på å endre måten vi bruker språk og kommuniserer på? Med en bachelor i språk får du god innsikt i litteratur og kultur, og du kan samarbeide med mennesker fra ulike land og kulturer i framtidig yrkesliv og videre studier.

Du opparbeider deg kompetanse i tekstforståelse, praktisk språkbruk og informasjons- og erfaringsdeling, i formelle og uformelle situasjoner. Vårt nettbaserte bachelorstudium i språk vil gi deg en særegen internasjonal profil, som kan åpne dørene til mange spennende opplevelser og arbeidsmuligheter. Det er også et godt grunnlag for videre studier på masternivå.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelorstudium i språkBachelorstudium i språk/Bachelorstudium i språk

Alle utdanninger innen