Utdanningstilbud

Viser 51 utdanninger
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelorstudium i skuespill Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad GENS 43.20 50.00
Bachelorstudium i sykepleie, heltid Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad NO3MA3 36.70 43.30
Bachelorstudium i vernepleie, heltid Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad GENS 36.80 46.70
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Årsenhet og kortere Fredrikstad
Green Energy Technology Master og høyere Fredrikstad
Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell Årsenhet og kortere Fredrikstad
Klinisk observasjons-, vurderings- og handlingskompetanse (15 studiepoeng) Årsenhet og kortere Fredrikstad
Master in Green Energy Technology (120 ECTS) Master og høyere Fredrikstad
Master in Performance (120 ECTS) Master og høyere Fredrikstad
Master in Scenography (120 ECTS) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Anestesisykepleie, med innpassing Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Intensivsykepleie, med innpassing Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Operasjonssykepleie, med innpassing Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie – Anestesisykepleie (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie – Avansert klinisk allmennsykepleie (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie – Intensivsykepleie (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie – Operasjonssykepleie (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad

Om lærestedet

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.