Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 224012

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Ønsker du å skape nye, miljøvennlige produkter? Vil du utvikle løsninger for en bærekraftig framtid?

På dette studiet lærer du å delta i utviklingen av nye og eksisterende produkter for industri og samfunn. Du vil opparbeide deg kompetanse til å løse avanserte problemer med relevante verktøy og metoder for et samfunn i stadig endring. Utdanning som maskiningeniør gir deg en god faglig bredde som gjør deg attraktiv i flere bransjer.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag - maskin: digital konstruksjon og robotisering

Alle utdanninger innen