Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Halden

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

Konsekvenspedagogikken betrakter mennesket som tenkende, villende og handlende. Friheten til å handle og handlingens konsekvenser sees som grunnleggende for all sosial læring.

Konsekvenspedagogikk bygger på praktisk humanisme og eksistensialistisk filosofi, der mennesket betraktes som tenkende, villende og handlende. Friheten til å handle og forpliktelsen til å bære konsekvensene av handlingene betraktes som grunnleggende elementer i all læring. Begrepet sosial handlingskompetanse er et gjennomgående tema i studiet. Dette handler om å lære å velge mellom formålstjenlige handlingsalternativer i samspill og samarbeid med andre. Det legges vekt på kritisk og etisk refleksjon og bevisstgjøring av egne holdninger i møte med praksisfeltet.

Utdanningen passer for arbeid i barnehage, grunnskole og videregående skole, men gir også egnet bakgrunn for arbeid i andre opplæringsarenaer, arbeidsmarkedsbedrifter, fengselsvesen og forebyggende tiltak.

Kvalifikasjon/tittel

Konsekvenspedagogikk

Alle utdanninger innen