Konsekvenspedagogikk 1 - Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Konsekvenspedagogikken betrakter mennesket som tenkende, villende og handlende. Friheten til å handle og handlingens konsekvenser sees som grunnleggende for all sosial læring.

Sosial handlingskompetanse er et gjennomgående tema i studiet. Dette begrepet viser til det å kunne handle selvstendig og ansvarlig i sosiale sammenhenger. Det å gjøre barn, ungdom og unge voksne bevisste på at de har flere handlingsalternativer som leder til ulike konsekvenser er både et viktig pedagogisk verktøy og en sentral del av studiet.

Kvalifikasjon/tittel

Konsekvenspedagogikk

Tilbys ved:

  • Halden

Lignende utdanninger