Konsekvenspedagogikk 1 - Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

 

Alle handlinger har en konsekvens eller følge. Dette ligger til grunn for den pedagogiske retningen studiet bygger på. Å forbedre elevenes læreevne innebærer at du som pedagog må se helheten og angripe utfordringer fra flere vinkler.

 

Konsekvenspedagogikk 1 vektlegger elevenes sosiale læring like mye som den faglige. Å bevisstgjøre barn og unge på at de har flere valgmuligheter som leder til ulike konsekvenser er et viktig pedagogisk verktøy som utgjør en sentral del av studiet.

Kvalifikasjon/tittel

Konsekvenspedagogikk

Tilbys ved:

  • Halden

Lignende utdanninger