Utdanningstilbud

Viser 17 utdanninger
Tittel Studietype Sted
Akuttgeriatri, handlingskompetanse og helseteknologi (15 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Green Energy Technology Master og høyere Fredrikstad
Master in Green Energy Technology (120 ECTS) Master og høyere Fredrikstad
Master in Performance (120 ECTS) Master og høyere Fredrikstad
Master in Scenography (120 ECTS) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Anestesisykepleie, med innpassing Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Intensivsykepleie, med innpassing Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Operasjonssykepleie, med innpassing Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie – Anestesisykepleie (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie – Avansert klinisk allmennsykepleie (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie – Intensivsykepleie (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie – Operasjonssykepleie (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Performance Master og høyere Fredrikstad
Psykisk helse, rus, avhengighet, handlingskompetanse og helseteknologi (15 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Scenography (MA) Master og høyere Fredrikstad

Om lærestedet

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.