Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Er du sykepleier og ønsker å ta en master i klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie?

Helsesektoren i Norge har et stort behov for intensivsykepleiere som kan analysere og kritisk vurdere eget arbeid, benytte relevant forskning og bidra til kunnskapsbasert sykepleiepraksis og i tillegg kan gjennomføre forsknings- eller utviklingsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske prinsipper.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i klinisk sykepleie

Alle utdanninger innen