Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

27. januar 2023.

Om studiet

Er du sykepleier og ønsker å ta en master i klinisk sykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie?

Helsesektoren i Norge har et stort behov for operasjonssykepleiere som kan analysere og kritisk vurdere eget arbeid, benytte relevant forskning og bidra til kunnskapsbasert sykepleiepraksis og i tillegg kan gjennomføre forsknings- eller utviklingsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske prinsipper.

Kvalifikasjon/tittel

Master i klinisk sykepleie

Alle utdanninger innen