Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Brenner du for barnevernsarbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner og vil bidra til å styrke kompetansenivået innenfor praksisfeltet?

Dette studiet gir deg analytisk, kritisk og praktisk kompetanse for å kunne arbeide med komplekse problemstillinger i møte med barn, unge og deres familier i utsatte livssituasjoner. Du blir i stand til å reflektere kritisk over egen praksis, samt vurdere sammenhenger mellom samfunnsmandat, politiske diskurser, forskning og relevant rettspraksis. Du vil også lære å igangsette og lede fagutviklingsprosjekt og utvikle relevante problemstillinger, samt designe og gjennomføre forskning.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i barnevernsarbeid

Alle utdanninger innen