Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Er du sykepleier og ønsker å ta en master i klinisk sykepleie med spesialisering i anestesisykepleie?

Dagens og framtidens helsesektor har et stort behov for anestesisykepleiere som kan analysere og kritisk vurdere eget arbeid, benytte relevant forskning og bidra til kunnskapsbasert sykepleiepraksis.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i klinisk sykepleie

Alle utdanninger innen