Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Fredrikstad

Nivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Er du sykepleier og ønsker å lære mer om observasjoner, vurderinger og tiltak for å kunne ivareta spesialiserte sykepleierfunksjoner? Kommunehelsetjenesten har et stort behov for sykepleiere med spesialkompetanse.

Ved å studere master i avansert klinisk allmennsykepleie vil du imøtekomme dette behovet ved å lære håndtering av mennesker med ulike og komplekse sykdomsbilder, i tillegg til akutte, kortvarige, kroniske, somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer.

Etter fullført og bestått masterstudium vil du være kvalifisert til spesialistgodkjenning i avansert klinisk allmennsykepleie.

Masterutdanningen er relevant for deg som jobber i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og i andre deler av helsetjenesten.

Det er totalt fire studieretninger knyttet til studieprogrammet Masterstudium i klinisk sykepleie, hvorav Avansert klinisk allmennsykepleie utgjør én av disse. De øvrige tre er Anestesisykepleie, Intensivsykepleie og Operasjonssykepleie. Det er kun studieretningen i avansert klinisk allmennsykepleie som tilbys høsten 2021. De øvrige tre studieretningene vil tilbys fra høsten 2022.

Som masterstudent hos oss blir du en del av et aktivt forskermiljø der du både kan delta i forskningsdiskusjoner i forskergrupper og selv legge grunnlag for eget mastergradsarbeid.

Kvalifikasjon/tittel

Master i klinisk sykepleie

Alle utdanninger innen