Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Er du sykepleier og ønsker å lære mer om observasjoner, vurderinger og tiltak for å kunne ivareta spesialiserte sykepleierfunksjoner?

Ved å studere master i avansert klinisk allmennsykepleie vil du lære å håndtere mennesker med ulike og komplekse sykdomsbilder. I tillegg vil du lære om akutte, kortvarige, kroniske, somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i klinisk sykepleie

Alle utdanninger innen