Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

14. mars 2022.

Om studiet

Er du spesialsykepleier innen intensivsykepleie og ønsker å bygge videre til en mastergrad?

Masterkompetanse er etterspurt i dagens og fremtidens helsetjeneste, hvor det blant annet kreves at spesialsykepleiere kan analysere og kritisk vurdere eget arbeid, benytte relevant forskning og bidra til kunnskapsbasert sykepleiepraksis og kan gjennomføre forsknings- eller utviklingsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske prinsipper.

Med fullført videreutdanning i intensivsykepleie etter rammeplan fastsatt desember 2005, kan du søke deg inn på Masterstudium i klinisk sykepleie - Intensivsykepleie, med innpassing.

Alle utdanninger innen