Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Er du anestesisykepleier og ønsker å bygge videre til en mastergrad? Da kan du søke innpassing av tidligere videreutdanning.

Bestått videreutdanning etter rammeplan for videreutdanning i anestesisykepleie fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet gir normalt grunnlag for opptak med innpassing. Det gis en individuell vurdering av tidligere gjennomførte studier, og du får tilbakemelding på hvilke emner du må gjennomføre for å fullføre Mastergrad i klinisk sykepleie-Anestesisykepleie.

Masterkompetanse er etterspurt i dagens og fremtidens helsetjeneste, hvor det blant annet kreves at spesialsykepleiere kan analysere og kritisk vurdere eget arbeid, benytte relevant forskning og bidra til kunnskapsbasert sykepleiepraksis og kan gjennomføre forsknings- eller utviklingsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske prinsipper.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen