Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) er en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen flere fagområder. Vi tilbyr rundt 40 ulike studieprogram ved våre studiesteder i Molde og Kristiansund, fra årsstudier til doktorgradsutdanning innen områder som helse- og sosialfag, IT, juss og samfunnsvitenskap, logistikk, Sport Management og økonomi. Vi har i dag rundt 3800 studenter, og vi vokser stadig.

Som student hos oss vil du få en utdanning som er tilpasset arbeidslivets behov for kompetanse, og gjennom utplassering, praksisperioder eller oppgaveskriving for nærinsglivet vil du bli attraktiv i arbeidsmarkedet.  Alle våre studieprogram på bachelornivå har utvekslingsavtaler med utenlandske læresteder og 10% av studentene på campus er internasjonale studenter.

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Telefon: 71 21 40 00

Studiesteder:

  • Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Utdanningstilbud

Det er 16 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted
Erfaringsbasert master i helselogistikk Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Erfaringsbasert master i logistikk Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Master i avansert klinisk allmennsykepleie, deltid Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Master i helse- og sosialfag - Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Master i helseledelse Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Master i økonomi og administrasjon Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Master of Science in Logistics Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Master of Science in Sport Management Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Master of Science in Sustainable Energy Logistics Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Master of Science in Sustainable Transport and Urban Mobility Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Videreutdanning i helsesykepleie Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Videreutdanning i ledelse i helse- og sosialtjenesten Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Videreutdanning i psykisk helsearbeid Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk