Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

2. februar 2023.

Om studiet

Studiet er for deg som er, eller sikter på å bli, leder, mellomleder, rådgiver eller konsulent. Studiet kvalifiserer til å utvikle avanserte strategier og analyser innen offentlig forvaltning, privat næringsliv og frivillige organisasjoner.

Du får kompetanse som gjør deg til en reflektert medarbeider eller leder, som kan utvikle organisasjonen mot fremtiden og treffe gode beslutninger i en kompleks virkelighet der endringer skjer fort. Studiet gir også kompetanse til stillinger innen undervisning og forskning.

Samfunnet er i konstant endring, og både næringsliv og offentlig forvaltning må forholde seg til nye krav og normer. Dette stiller krav til organisasjonenes innovasjonsevne. Komplekse problem må ofte løses i samarbeid med andre organisasjoner og på tvers av sektorer.

Mastergraden i samfunnsendring, organisasjon og ledelse (også kalt SOL) utdanner ledere, rådgivere og strateger som kan manøvrere i dette krysspresset, og håndtere utfordringene i en politisk, økonomisk, historisk og strukturell kontekst.

Studiet skal gi deg en analytisk verktøykasse til å forstå samfunnsutfordringer – hvorfor oppstår de, hvilke endringer setter de i gang, og hva er de ulike organisasjoners roller i disse.

Høgskolen i Moldes faglige tyngde innenfor samfunn, organisasjon og ledelse vil gi deg den støtten du trenger for å gjennomføre studiet. Samtidig er det rundt SOL et levende fagmiljø som liker å utfordre hvordan det tenkes og handles i organisasjoner. Du blir invitert inn i miljøets faglige og sosiale arrangementer og diskusjoner. Høgskolens læringsmiljø er basert på tett kontakt mellom studenter og fagfolk.

Studiet er tverrfaglig: økonomiske, sosiologiske, statsvitenskapelige og historiske perspektiver på endring tas opp. I tillegg til mastergradsoppgaven inneholder studiet kurs om organisasjoner og globalisering; velferds- politiske utfordringer, organisasjonsteori, herunder institusjonell teori, sosiologi, økonomisk organisasjonsteori, ledelsesteori, metode og vitenskapsteori, innovasjonsteorier, samt valgfrie emner.

*Siviløkonom

Med en bachelor innen økonomi og administrasjon kan du gå videre til masterstudie og søke tittelen siviløkonom.

Kvalifikasjon/tittel

Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse

Alle utdanninger innen