Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

.

Om studiet

Et samarbeid mellom NTNU Ålesund, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda

Denne mastergraden er for deg som er, eller vil bli, leder innen helse- og sosialtjenesten. Du vil lære om de komplekse utfordringene tjenestene står overfor. Dette er en forskningsnær, pedagogisk nyskapende og innovasjonsrettet mastergrad.

Studiet tar for seg sentrale ledelsesperspektiv, bærekraftig ledelse, samarbeidsdreven innovasjon, makt og myndiggjøring, juridiske problemstillinger, økonomiske og politiske rammefaktorer, pasientsikkerhet og samarbeid i tverrprofesjonelle team, samfunnsvitenskapelige metoder og skriving av masteroppgave.

Utdanningen går på deltid over 3,5 år.

Undervisningen foregår ved alle tre læresteder slik:

  • 1. år i Ålesund
  • 2. år i Molde eller Volda
  • 3. år i Ålesund
     

Veiledning på masteroppgaven foregår i Ålesund, Volda eller Molde.

Innpass for ledelse i helse- og sosialtjenesten

Har du gjennomført Ledelse i helse- og sosialtjenesten (30 studiepoeng) tidligere ved Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde eller NTNU/ Høgskolen i Ålesund, kan du søke innpass for 2. året i master i helseledelse.

Ledelsen for masterprogrammet er lagt til Institutt for helsevitenskap i Ålesund, Fakultet for medisin og helsevitenskap (NTNU).

 

Alle utdanninger innen