Utdanningstilbud

Viser 34 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Master of Science in Sport Management Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Master of Science in Sustainable Energy Logistics Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Master of Science in Sustainable Transport and Urban Mobility Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Mastergrad i helsesykepleie Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Videreutdanning i ledelse i helse- og sosialtjenesten Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Videreutdanning i trygg legemiddelhåndtering Årsstudium og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Voldsrisikovurdering og håndtering av mennesker med psykiske lidelser Årsstudium og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Årsstudium i bedriftsøkonomi Årsstudium og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk GENS Alle Alle
Årsstudium i idrett og Adventure Årsstudium og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk GENS Alle Alle
Årsstudium i IT Årsstudium og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
IT GENS Alle 41.60
IT GENS Alle Alle
Årsstudium i juss og økonomi Årsstudium og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk GENS Alle Alle
Årsstudium i logistikk - nettbasert Årsstudium og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk GENS Alle Alle
Årsstudium i organisasjon og personalledelse Årsstudium og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk GENS Alle Alle
Årsstudium i velferdsteknologi og digitalisering i helse- og omsorgstjenesten Årsstudium og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Om lærestedet

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) er en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen flere fagområder. Vi tilbyr rundt 40 ulike studieprogram ved våre studiesteder i Molde og Kristiansund, fra årsstudier til doktorgradsutdanning innen områder som helse- og sosialfag, IT, juss og samfunnsvitenskap, logistikk, Sport Management og økonomi. Vi har i dag rundt 3800 studenter, og vi vokser stadig.

Som student hos oss vil du få en utdanning som er tilpasset arbeidslivets behov for kompetanse, og gjennom utplassering, praksisperioder eller oppgaveskriving for nærinsglivet vil du bli attraktiv i arbeidsmarkedet.  Alle våre studieprogram på bachelornivå har utvekslingsavtaler med utenlandske læresteder og 10% av studentene på campus er internasjonale studenter.