Utdanningstilbud

Viser 15 utdanninger
Tittel Studietype Sted
Automatisering Høyere fagskolegrad Nordnes
Automatisering - nettstøttet studium med samlinger Høyere fagskolegrad Førde, Nordnes
Bygg Høyere fagskolegrad Nordnes
Bygg - nettstøttet studium med samlinger Høyere fagskolegrad Førde, Nordnes
Elkraft Høyere fagskolegrad Førde, Nordnes
Elkraft - nettstøttet studium med samlinger Høyere fagskolegrad Førde, Nordnes
Klassisk bygningshåndverk Fagskolegrad Nordnes
Klima energi og miljø (KEM) VVS Høyere fagskolegrad Nordnes
Maskinteknikk Høyere fagskolegrad Førde, Nordnes
Maskinteknikk - nettstøttet studium med samlinger Høyere fagskolegrad Førde, Nordnes
Prosessteknikk Høyere fagskolegrad Nordnes
Psykisk helse- og rusarbeid Fagskolegrad Nordnes
Rehabilitering, kvardagsmeistring og velferdsteknologi Fagskolegrad Nordnes
Robotteknologi og digital produksjon i industrien - nettstøttet studium med samlinger Høyere fagskolegrad Nordnes
Spesialrenhold og sterilforsyning i helsetjenesten Fagskolegrad Nordnes

Fagskulen Vestland er den største offentlege fagskulen i landet med vel 1700 studentar og om lag 170 tilsette. Skulen tilbyr høgare yrkesfagleg utdanning som ligg på nivå over vidaregåande opplæring.

Våre utdanningar er korte og yrkesretta som byggjer på fag-/sveinebrev, eller relevant arbeidserfaring. Skulen har eit stort og variert utval av utdanningar med tilbod innan maritime, marine, tekniske, petroleumtekniske, grøne- og helsefag.