Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Nordnes
Førde

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Kostnader

Kr. 3550,- kr. pr. semester

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

15. august

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Bergen, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-MAS0002

Studiested

Bergen

Antall studieplasser

40

Søknadskode (SO)

20084-21

Førde, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-MAS0008

Studiested

Førde

Antall studieplasser

29

Søknadskode (SO)

20084-38

Om studiet

Utdanningen i maskinteknikk gir deg opplæring i maskintekniske innretninger som har som sitt grunnleggende utgangspunkt å få naturkreftene til å utføre arbeid for mennesket.

Fordypningen gir deg kompetanse innen materialomformingens og energiprosessenes bruk i samfunnet som biler, båter, fly, masseproduksjon av konsum- og investeringsvarer, nye energiløsninger, komposittmateriale osv.

Maskinteknikk er ein spennande utdanning innanfor eit fagområde med stor etterspurnad for fagskoleingeniørar. Utdanninga kvalifiserer til stillingar både innanfor privat og offentleg sektor og ein vil få eit godt fundament i prosjekt- og kvalitetsstyring, tilverkings- og konstruksjonsteknikk. Etter fullført studium vil ein vere i stand til å kunne planleggje, leie og kontrollere eigne og andre sine arbeidsoppgåver. 

 

 

Undervisningsopplegg

Treårig nettbasert studium med samlinger i fordjuping maskinteknikk ved studiestad Nordnes og Førde.

Nordnes: For nettbasert studium blir det 6 vekesamlingar kvart skoleår pluss eksamensdagar, i tillegg til nettundervisning mellom samlingane.

Førde:  Gjennomføringsmodell for kvart skuleår samlingsbasert er slik:
Tre fysiske samlingar. Fire undervisningsdagar pr. samling. Åtte timar undervisning pr. dag.

Seks nettsamlingar. To undervisningsdagar pr. samling. Sju timar undervisning pr. dag.

Opptakskrav

Det generelle grunnlag for opptak er:

> fullført og greidd vidaregåande opplæring med relevant fagbrev
eller
realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde, i tillegg til kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram. Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass.
NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføra fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.

Relevante fagbrev finner du på nettsidane våre.

 

Opptaksinformasjon

Du søkjer studieplass på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Som fagskoleingeniør med fordjuping i maskin er du kvalifisert for stillingar som konstruktør, arbeidsleiar, driftsleiar, vedlikehaldsleiar eller til å starte eiga bedrift. Fullført studium kan også blir brukt i en Bachelorgrad ved enkelte høgskolar.

Alle utdanninger innen