× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
SFO-leder i samtale med barn i skolegården.
Yrkesskildring

Skolefritidsleder (SFO)

favoritt ikon

En SFO-leder har hovedansvaret i en skolefritidsordning.

En skolefritidsleder har det pedagogiske, personalmessige og administrative ansvaret for en skolefritidsordning. Som SFO-leder er du en del av skolens ledelsesteam. Skolefritidsordningen (SFO) er en kommunal ordning som ikke er en del av skoletiden.

Vanlige arbeidsoppgaver for en skolefritidsleder:

  • pedagogisk ledelse og personalansvar
  • lede og videreutvikle skolefritidsordningen
  • samarbeid og koordinering med rektor, basekoordinatorene og øvrig personal på skolen
  • aktivitetsansvar for SFO
  • daglig oppfølgingsansvar
  • delta i arbeidet med barna
  • administrativt arbeid som for eksempel ansettelser, økonomiansvar, innkjøp av mat og materialer

Etter opplæringsloven kreves det gyldig politiattest for å jobbe som skolefritidsleder.

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Skolefritidsledere jobber i offentlig eller privat skole av ulik størrelse.

Personlege eigenskapar

En skolefritidsleder bør være god til å lede og inspirere andre. Du bør være omsorgsfull, omgjengelig og være god til å samarbeide.

Utdanning

Det er ingen formell utdanning for å bli skolefritidsleder, men mange arbeidsgivere krever pedagogisk utdanning på høyskolenivå.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold