× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Karriereveiledning og rådgivning

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanningen gir deg kompetanse til å veilede unge og voksne, slik at flere blir mer bevisst på egne ønsker og valg når det kommer til utdanninger og yrker.

Karriereveiledere kan ha ulik utdanningsbakgrunn. Flere høgskoler tilbyr utdanning i rådgiving og veiledning. Ved hjelp av ulike hjelpemidler skal du kunne hjelpe dem til å velge utdanning og yrke basert på deres interesser og selvinnsikt. 

Opptakskravene kan variere fra studiested til studiested. Vanligvis kreves generell studiekompetanse.

De større utdanningsinstitusjonene krever gjerne ei treårig utdanning på høgskolenivå eller lignende, i tillegg til minst et år med relevant praksis etter fullført utdanning. Søkere som ikke oppfyller kravene kan likevel tas opp etter en individuell vurdering.

En karriereveileder må holde seg oppdatert på utdanningssystemet og arbeidsmarkedet for å hele tiden kunne tilby god veiledning.

Varighet

Fra et halvt år til to år.

Opptakskrav

Vanligvis generell studiekompetanse. Se den enkelte utdanning for mer informasjon, om blant annet lokalt opptak.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

  • ... › Utdanninger i pedagogikk, andre › Master, karriereveiledning, toårig (724908)
  • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre › Fag- og yrkesfaglærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (623999)
  • ... › Utdanninger i pedagogikk, andre › Videreutdanning, pedagogisk veiledning (624902)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Barnehagepedagogikk - nettbasert Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Integrert karriereveiledning Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriereveiledning Erfaringsbasert master Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i karriereveiledning Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsretta praksislærarutdanning Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiing av nyutdanna lærarar i barnehage og skule Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Småbarnspedagogikk -nettbasert videreutdanning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsvalg - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 1 - oppstart januar 2021 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 1 - oppstart november 2020 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 2 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning i barnehagelærerutdanningen Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledningspedagogikk 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Karriereveiledning Erfaringsbasert master Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i karriereveiledning Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Barnehagepedagogikk - nettbasert Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Integrert karriereveiledning Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsretta praksislærarutdanning Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiing av nyutdanna lærarar i barnehage og skule Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Småbarnspedagogikk -nettbasert videreutdanning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsvalg - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 1 - oppstart januar 2021 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 1 - oppstart november 2020 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning 2 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning i barnehagelærerutdanningen Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledningspedagogikk 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak