× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Samfunnsfag

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Samfunnsfag er en fellesbetegnelse for fag som sosiologi, statsvitenskap, historie, samfunnsgeografi og samfunnsøkonomi. Du får kunnskap og forståelse samfunnets oppbygning, institusjoner, samspill og virkemåte sett fra ulike faglige ståsteder.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelor 3 år. og mastergrad 5 år.

Opptakskrav

Ofte generell studiekompetanse. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Historisk-filosofiske utdanninger › Historieutdanninger (7131)
 • ... › Historisk-filosofiske utdanninger › Historisk-filosofiske utdanninger, andre (7139)
 • ... › Samfunnsgeografiske fag › Samfunnsgeografi (7331)
 • ... › Samfunnsgeografiske fag › Samfunnsgeografiske fag, andre (7339)
 • ... › Samfunnsøkonomiske fag, andre › Master, politikk og økonomi, toårig (734908)
 • ... › Sosialantropologiske fag › Sosialantropologiske fag (7381)
 • ... › Sosialantropologiske fag › Sosialantropologiske fag, andre (7389)
 • ... › Sosiologiske fag › Sosiologiske fag (7321)
 • ... › Sosiologiske fag › Sosiologiske fag, andre (7329)
 • ... › Sosiologiske fag, andre › Sosiologiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (732999)
 • ... › Statsvitenskapelige fag › Statsvitenskapelige fag (7311)
 • ... › Statsvitenskapelige fag › Statsvitenskapelige fag, andre (7319)
 • ... › Historisk-filosofiske utdanninger › Historieutdanninger (6131)
 • ... › Samfunnsfag og juridiske fag, andre › Kjønn og samfunn, lavere nivå (639907)
 • ... › Samfunnsfag og juridiske fag, andre › Kulturanalyse, lavere nivå (639903)
 • ... › Samfunnsgeografiske fag › Samfunnsgeografi (6331)
 • ... › Samfunnsgeografiske fag › Samfunnsgeografiske fag, andre (6339)
 • ... › Sosialantropologiske fag › Sosialantropologiske fag (6381)
 • ... › Sosialantropologiske fag, andre › Sosialantropologiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (638999)
 • ... › Statsvitenskapelige fag › Statsvitenskapelige fag (6311)
 • ... › Statsvitenskapelige fag › Statsvitenskapelige fag, andre (6319)
 • ... › Statsvitenskapelige fag, andre › Interkulturelle studier, lavere nivå (631904)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i administrasjon og organisasjonsvitskap Årsstudium Universitetet i Bergen
 • 37.5
 • 50.9
Årsstudium i geografi Årsstudium Universitetet i Bergen
 • Alle
 • 42.4
Årsstudium i historie Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i historie Årsstudium Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i internasjonale relasjoner Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i internasjonale studier med historie Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i samanliknande politikk Årsstudium Universitetet i Bergen
 • 40.2
 • 50.6
Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i sosialantropologi Årsstudium Universitetet i Bergen
 • 41.7
 • 48.9
Årsstudium i statsvitenskap Årsstudium Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Alle
 • Alle
Asia- og Midtøstenstudier (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i freds- og konfliktstudier Bachelor, 3 år Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i geografi Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Trukket
 • Trukket
Bachelor i historie Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i interkulturell forståelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, bachelorGenerell studiekompetanse
Interkulturell forståelse Generell studiekompetanseAlleAlle
Bachelor i internasjonale relasjoner Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i internasjonale studier Bachelor, 3 år Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i nordområde- og nordiske studier Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i administrasjon og organisasjonsvitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 37.5
 • 41.2
Bachelorprogram i europastudium Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • 32.4
Bachelorprogram i geografi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 38.0
 • 42.7
Bachelorprogram i historie Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i samanliknande politikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 40.0
 • 40.3
Bachelorprogram i sosialantropologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 36.8
 • 39.4
Bachelorstudium i nyskaping Bachelor, 3 år Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Lokalt opptak Lokalt opptak
Berlin: Historie og tysk Årsenhet og kortere Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Europastudier - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Europastudier med engelskGenerell studiekompetanse39.441.0
Europastudier med spanskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med tyskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med statsvitenskapGenerell studiekompetanse43.346.1
Europastudier med fransk Generell studiekompetanseAlleAlle
European Integration, 1-semester Programme Høyere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
European Studies (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Freds- og konfliktstudier (studiested Nepal) Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geografi - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 47.5
Geografi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 33.3
 • 32.8
Geografi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Globalisation and Sustainable Development (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Historie Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Historie Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Historie Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 47.0
Historie Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Historie Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Historie (årsenhet) Årsstudium Universitetet i Oslo
 • 42.2
 • 53.8
Historie (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 39.9
 • 46.4
Historie (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 34.8
 • 37.3
Historie - årsstudium Årsstudium Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • 41.0
Historie - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Historie - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Historie - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Historie, bachelorGenerell studiekompetanse34.438.9
Antikkens kultur og klassiske fag Generell studiekompetanseAlleAlle
Historie - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • 41.4
Historie - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie - nettbasert førstesemesterstudium Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie fordjupning, opne emne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie fordypning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, 4 x 15 stp nettstudium Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, årsstudium Årsstudium Høgskulen på Vestlandet
Historie, Haugesund, årsstudiumGenerell studiekompetanse
Historie, Sogndal, årsstudium Generell studiekompetanseAlleAlle
Historie, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Historie, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Historie, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Historie, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, opne emner Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historiedidaktikk - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Historiedidaktikk - masterstudium - deltid Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Idéhistorie (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 36.3
 • 49.1
Indigenous Studies - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovative Governance and Public Management, Nordic Master Programme Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Interkulturell forståelse – årsstudium Årsstudium Ansgar Teologiske Høgskole
 • Alle
 • Alle
Interkulturell forståelse, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, årsstudiumGenerell studiekompetanse
Interkulturell kommunikasjon, vekt på Øst-AfrikaGenerell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, årsstudium Generell studiekompetanseAlleAlle
Internasjonal forståelse og samarbeid Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 40.4
Internasjonale miljø- og utviklingsstudier Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 45.6
 • 50.4
Internasjonale studier (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 54.3
 • 57.5
Joint European Master's Programme in System Dynamics (EMSD) Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klassiske språk (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samfunnsarbeid Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samfunnsvitenskap Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Intercultural Studies Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Public Administration Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Global Development and Planning Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i administrasjon og organisasjonsvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i allmenn litteraturvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i geografi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i historie Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i samanliknande politikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i sosialantropologi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i sosiologi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Menneskerettigheter og flerkulturalitet Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Nettbasert studium i historie, 60 sp Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • 49.6
Nordic Urban Planning - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordic Urban Planning - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Northern Studies - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Northern Studies - one year programme Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norwegian Language and Society Årsstudium Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentlig administrasjon og ledelse (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 46.8
 • 53.5
Organisasjon og ledelse - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master Erfaringsbasert master UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Peace and Conflict Transformation - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Politikk og påvirkning Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Roma: Historie og italiensk Årsenhet og kortere Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Russlandsstudier - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsanalyse Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag Årsstudium MF vitenskapelig høyskole
 • Alle
 • Alle
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • 35.3
 • 53.0
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Samfunnsgeografi (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 45.4
 • 51.1
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og leiing Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og leiing Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnssikkerhet - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 38.4
 • 45.2
Samfunnsvitskap Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Skuleretta samfunnsfag 1 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Skuleretta samfunnsfag 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialantropologi (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 43.0
 • 48.6
Sosialantropologi - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 41.6
 • 45.5
Sosialantropologi - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Sosialantropologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 35.2
 • 38.5
Sosialantropologi - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialantropologi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosiologi (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosiologi - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosiologi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosiologi og sosialt arbeid, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 40.4
 • 45.8
Statsvitenskap (årsenhet) Årsstudium Universitetet i Oslo
 • 45.9
 • 56.0
Statsvitenskap (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 49.4
 • 54.5
Statsvitenskap (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 44.4
 • 50.3
Statsvitenskap - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Statsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 46.5
 • 48.0
Statsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • 39.2
 • 42.7
Statsvitenskap - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap og ledelse, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 35.0
 • 40.7
Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • Alle
Statsvitenskap, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 38.8
 • 44.3
Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 48.4
 • 50.8
Utviklingsstudier - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet
 • 46.4
 • 51.7
Utviklingsstudier - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 44.7
 • 48.3
Utviklingsstudier 1 - studiested Vietnam Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier 2 - studiested Ghana Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 45.6
 • 48.2
Utviklingsstudiet, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 42.6
 • 44.5
Visual Anthropology - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i freds- og konfliktstudier Bachelor, 3 år Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i geografi Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Trukket
 • Trukket
Bachelor i historie Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i interkulturell forståelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
Interkulturell forståelseGenerell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, bachelor Generell studiekompetanse
Bachelor i internasjonale relasjoner Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i internasjonale studier Bachelor, 3 år Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i nordområde- og nordiske studier Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i administrasjon og organisasjonsvitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 37.5
 • 41.2
Bachelorprogram i europastudium Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • 32.4
Bachelorprogram i geografi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 38.0
 • 42.7
Bachelorprogram i historie Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i samanliknande politikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 40.0
 • 40.3
Bachelorprogram i sosialantropologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 36.8
 • 39.4
Bachelorstudium i nyskaping Bachelor, 3 år Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Lokalt opptak Lokalt opptak
Europastudier - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Europastudier med spanskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med tyskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med statsvitenskapGenerell studiekompetanse43.346.1
Europastudier med franskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med engelsk Generell studiekompetanse39.441.0
Geografi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 33.3
 • 32.8
Historie Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Historie Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Historie Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Historie (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 39.9
 • 46.4
Historie - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Historie - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Historie, bachelorGenerell studiekompetanse34.438.9
Antikkens kultur og klassiske fag Generell studiekompetanseAlleAlle
Historie - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • 41.4
Historie, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Historie, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Idéhistorie (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 36.3
 • 49.1
Internasjonale miljø- og utviklingsstudier Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 45.6
 • 50.4
Internasjonale studier (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 54.3
 • 57.5
Northern Studies - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentlig administrasjon og ledelse (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 46.8
 • 53.5
Politikk og påvirkning Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsgeografi (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 45.4
 • 51.1
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 38.4
 • 45.2
Sosialantropologi (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 43.0
 • 48.6
Sosialantropologi - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Sosialantropologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 35.2
 • 38.5
Statsvitenskap Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 40.4
 • 45.8
Statsvitenskap (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 49.4
 • 54.5
Statsvitenskap - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Statsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • 39.2
 • 42.7
Statsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 46.5
 • 48.0
Statsvitenskap, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 38.8
 • 44.3
Utviklingsstudier (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 48.4
 • 50.8
Utviklingsstudier - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 44.7
 • 48.3
Utviklingsstudier, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 45.6
 • 48.2
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Asia- og Midtøstenstudier (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
European Integration, 1-semester Programme Høyere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
European Studies (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geografi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Globalisation and Sustainable Development (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Historiedidaktikk - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Historiedidaktikk - masterstudium - deltid Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Indigenous Studies - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovative Governance and Public Management, Nordic Master Programme Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Joint European Master's Programme in System Dynamics (EMSD) Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klassiske språk (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samfunnsarbeid Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samfunnsvitenskap Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Intercultural Studies Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Public Administration Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Global Development and Planning Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i administrasjon og organisasjonsvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i allmenn litteraturvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i geografi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i historie Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i samanliknande politikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i sosialantropologi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i sosiologi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Menneskerettigheter og flerkulturalitet Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordic Urban Planning - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordic Urban Planning - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master Erfaringsbasert master UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Peace and Conflict Transformation - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Russlandsstudier - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsanalyse Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og leiing Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og leiing Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnssikkerhet - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialantropologi - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialantropologi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosiologi (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosiologi - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosiologi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosiologi og sosialt arbeid, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap og ledelse, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Visual Anthropology - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i administrasjon og organisasjonsvitskap Årsstudium Universitetet i Bergen
 • 37.5
 • 50.9
Årsstudium i geografi Årsstudium Universitetet i Bergen
 • Alle
 • 42.4
Årsstudium i historie Årsstudium Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i historie Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i internasjonale relasjoner Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i internasjonale studier med historie Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i samanliknande politikk Årsstudium Universitetet i Bergen
 • 40.2
 • 50.6
Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i sosialantropologi Årsstudium Universitetet i Bergen
 • 41.7
 • 48.9
Årsstudium i statsvitenskap Årsstudium Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Alle
 • Alle
Berlin: Historie og tysk Årsenhet og kortere Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Freds- og konfliktstudier (studiested Nepal) Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geografi - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 47.5
Historie Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 47.0
Historie Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Historie Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Historie (årsenhet) Årsstudium Universitetet i Oslo
 • 42.2
 • 53.8
Historie - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 34.8
 • 37.3
Historie - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Historie - årsstudium Årsstudium Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • 41.0
Historie - nettbasert førstesemesterstudium Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie fordjupning, opne emne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie fordypning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, 4 x 15 stp nettstudium Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, årsstudium Årsstudium Høgskulen på Vestlandet
Historie, Sogndal, årsstudiumGenerell studiekompetanseAlleAlle
Historie, Haugesund, årsstudium Generell studiekompetanse
Historie, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Historie, opne emner Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Interkulturell forståelse – årsstudium Årsstudium Ansgar Teologiske Høgskole
 • Alle
 • Alle
Interkulturell forståelse, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, årsstudiumGenerell studiekompetanse
Interkulturell kommunikasjon, vekt på Øst-AfrikaGenerell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, årsstudium Generell studiekompetanseAlleAlle
Internasjonal forståelse og samarbeid Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 40.4
Nettbasert studium i historie, 60 sp Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • 49.6
Northern Studies - one year programme Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norwegian Language and Society Årsstudium Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Roma: Historie og italiensk Årsenhet og kortere Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag Årsstudium MF vitenskapelig høyskole
 • Alle
 • Alle
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • 35.3
 • 53.0
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Samfunnsvitskap Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Skuleretta samfunnsfag 1 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Skuleretta samfunnsfag 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialantropologi - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 41.6
 • 45.5
Statsvitenskap (årsenhet) Årsstudium Universitetet i Oslo
 • 45.9
 • 56.0
Statsvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 44.4
 • 50.3
Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 35.0
 • 40.7
Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • Alle
Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet
 • 46.4
 • 51.7
Utviklingsstudier 1 - studiested Vietnam Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier 2 - studiested Ghana Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudiet, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 42.6
 • 44.5