Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Nettstudier
Oslo

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

2

Kostnader

Sjekk nettsidene

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

Løpende

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Studiet gir deg praktiske ferdigheter og innsikt i å forstå brukernes behov og begrensninger når det gjelder digitale produkter. Det er stor etterspørsel etter UX-designere med kompetanse i yrkesrelevante prosesser, verktøy og teknikker.

UX Design, eller user experience design, handler om å forbedre totalopplevelsen en menneskelig bruker har i møte med et digitalt produkt, en tjeneste eller et system. Disse interaksjonene skal maksimere brukerens følelse av måloppnåelse og samtidig minimere frustrasjoner.

Utdanningen lærer deg å skape interaksjoner med brukere som er både personlige og intuitive, og fokuserer på å bygge en dypere forståelse av brukerne. Dette inkluderer blant annet deres felles verdier, evner, behov og begrensninger. Studiets hovedmål er praktisk ferdighetsmestring, og undervisningsopplegget består derfor i stor grad av praktisk arbeid med bransjerelaterte oppgaver.

Etter utdanningen vil du kunne jobbe i både norske og internasjonale selskaper som spesialiserer seg i produkt- og serviceutvikling, universell utforming, informasjonsdesign og X-reality.

Emner

 • Research and Insight
 • Ideation and Planning
 • Wireframing
 • Usability Testing 1
 • Semester Assignment
 • Interaction Design Foundations
 • Accessibility
 • UX Design for Mobile Devices
 • Prototyping
 • Usability Testing 2
 • Project Exam
 • Portfolio

Undervisningsopplegg

Som student i UX-design lærer du en rekke ferdigheter gjennom nøkkeltemaer i programmet. Dette inkluderer grundig research og innsikt, ideutvikling og planlegging, samt praktisk anvendelse av wireframing og prototyping. Fokus på brukervennlighetstesting vil gi deg nødvendig ekspertise, mens emner som interaksjonsdesign og tilgjengelighet gir god forståelse av designprinsipper. Det vektlegges en balanse mellom teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter for å sikre en helhetlig faglig utvikling.

Avslutningsvis gjennomfører du en prosjekteksamen og utvikler en profesjonell portefølje for å demonstrere din kompetanse innen UX-design. Denne porteføljen kan du også ta med deg videre i arbeidslivet.

Opptakskrav

Noroff har løpende opptak og søknadene behandles derfor i den rekkefølgen de kommer inn. Det vil si at jo tidligere du søker, desto tidligere kan du sikre deg studieplass.

For å kvalifisere deg for studiet må du ha generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. 

Karrieremuligheter

Etter studiet i UX-design kan du blant annet jobbe som: